Bulderby set i fugleperspektiv
Den store børnecafé
Kirsebærdalen - legeplads
Nordgården
Rosendalen og udekøkkenet
Nordgårdens vuggestue
Mellemgåden
Et kig ind i Villa Villekulla
Velkommen til Bulderby
Mulighedernes landsby
Fællesskabet med plads til både det nære og trygge og det udfordrende og udforskende
- Altid set ud fra et børneperspektiv!

Dette er visionen for Bulderby, som skal understøtte vores kerneopgave, som er, at
sammen understøtter vi barnets trivsel og mestring.
Med sammen mener vi sammen i bredeste forstand: Sammen med barnet, sammen med forældrene og sammen som fagpersoner i og uden for Bulderby.

Børneperspektivet er centralt i alt, hvad vi gør, beslutter og prioriterer i Bulderby. Det er også børneperspektivet, der har ledet hen til navnet Bulderby. Om nogen kunne Astrid Lindgren tage børnenes perspektiv, og hendes Bulderby er landsbysamfundet, hvor de voksne sikrer nærhed og tryghed samtidig med, at der er frihed til, at børnene udforsker verdenen omkring dem.
Her bor vi
Bulderby
Bulderby
Klynge 1-3 Vuggestue og børnehave
Klynge 4 Børnehave og væksteder
Klynge 5 Specialeinstitution
Børnecafé og køkkener
Administration
Bulderby åbnede den 1. august 2015.
I Bulderby er der 5 særskilte klynger. I hver af klyngerne Nordgården, Mellemgården og Sydgården er der vuggestue og børnehave, i Villa Villekulla er der vuggestue, børnehave og international børnehave og Katholt er specialinstitution. Udendørsarealene er opdelt i det nære og trygge og det udfordrende og udforskende ved, at hver klynge har sin egen nære legeplads samtidig med, at der er nogle stor fælles legerum, Rosendalen og Kirsebærdalen med plads til det mere udfordrende.
Bulderby er bygget til at kunne rumme knap 300 børn fordelt på ca. 91 børn i alderen 0 - 3 år, ca 176 børn i alderen 3 - 6 år samt ca. 14 børn med autisme.