Børneperspektivet - hvad mener vi med det?

Hvad mener vi, når vi siger, at vi altid bestræber os på at tage børneperspektivet? 

Barnets perspektiv:

Er barnets egne tanker, opfattelser, oplevelser, erfaringer og følelser

Børneperspektivet:

Er de voksnes forsøg på at sætte sig ind i barnets perspektiv

 

I børneperspektivet ligger en opfattelse, hvor:

  • Barnet ses som subjekt, aktør og ekspert på eget liv
  • Barnet betragtes som sagkyndig i mange sager/spørgsmål
  • Den vokne må FORSTÅ barnets informationer - udtrykt i ord, krop, handlinger, medier (tegninger, fotos...)
  • Den voksne skal forsøge at oversætte og tolke barnets informationer
  • Den voksne professionelle må indstille sig på en ydmyg rolle
  • Den voksne må stille sig tvivlende overfor egne tolkninger
  • Der er mange børneperspektiver - alder, køn, etnicitet mv.

Vi arbejder løbende med at udvikle metoder og værktøjer til at sikre og forbedre vores mulighed for at høre barnets stemme og og dermed sikre, at vi lever op til ambitionen om børneperspektivet.