Praktik i Bulderby

I Bulderby vil vi gerne bidrage til at uddanne nye generationer inden for børn- og ungeområdet.

I Bulderby har vi flere studerende:

  • Pædagogstuderende - vi har 3 studerende både i vinter/forårssemesteret og i sommer/efterårssemesteret
  • PAUstuderende
  • Ernæringsassistentelev

Derudover har vi ofte praktikanter i forskellige former for jobprøvningsforløb.

For at sikre kvalitet og studiemiljø for de studerende har vi nedsat et kompetenceteam af praktikvejledere. Målet med kompetenceteamet er:

  • At sikre, at Bulderby bliver en attraktiv praktikinstitution
  • At sikre, at de studerende får en professionel vejledning
  • At sikre et levende studiemiljø i Bulderby
Bilag
Praktikstedsbeskrivelse for vores specialenhed, Katholt