Bulderby som alders- og udviklingsintegreret institution

Organiseringen af klynger og teams tager udgangspunkt i Bulderbys vision og ambitionen om sammenhængskraft. Det betyder, at vi altid tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets udvikling, så det har mulighed for at indgå i sunde fællesskaber med at andre børn på dets eget udviklingsniveau.

Derfor er Bulderby organiseret som en aldersintegreret institution, hvor vi har mulighed for at variere tidspunktet for overgang mellem vuggestue og børnehave afhængig af barnets udviklingsniveau.

I børnehaven vil teamsene være aldersintegreret, og på sigt vil der kunne sammensættes børnegrupper på tværs af klyngerne i større eller minder projekter, der også her tager udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste zone for udvikling, interesser og behov.